Klientët e ALBESOL shpk

Klientët e ALBESOL shpk

 • Konsumatorë të mëdhenj industrialë
 • Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
 • Investitorë në fusha të ndryshme në Shqipëri
 • Shitjet me pakicë

 

 • Klientët tanë
 • Balfing Group
 • Sterkaj
 • Advance Bussines Solution
 • Victoria Invest
 • Spicapag
 • Spitali Hygea
 • Hemodializa
 • NOVAL
 • Tete Mine
 • Eurocrome
 • Albchrome
 • Ndërtimi i Currit
 • Mane TCI
 • OSHEE Operatori i Shpërndarjes
 • OST- Operatori i transmetimit
 • DPUK Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjellesit te Shqiperise
 • Linja TAP- Gaz Adriatik
 • Megapharm Depo farmaceutike
 • Kassel
 • Energoinvest
 • Konacar Ket
 • Dondi Construzzioni
 • Antea Cement
 • Albtelecom
 • ANTA
 • Klan TV