Historia dhe Arritjet

Historia dhe Arritjet

Date Procurement District Contracts Quantity Euro
09/02/2017 Oshee sha Zgjerimi i fiduciarit 20 KV, Nr3 Salami në drejtim Xhafzotaj 1,379,289
11/01/2017 Tete Albania Tunnel Grid Elektrik i Spac Mine 400,000
11/04/2016 Evita Gjeneratorë instalimi dhe UPS në projektin "Hemodializa" 152,243.46
18/02/2016 R & T Furnizimi i kabllove të tensionit ( 4x10rm NYY0.6 / 1 kV1x6, 1x2.5) per projektet e Oshee 670,822
11/03/2016 DIVEL - ALBANIA Ndërtimi i Lens Plant - Tirana 62,000
18/02/2016 Noval Punë elektrike për prodhimin e medikamenteve farmaceutik Noval Albania 403,753
08/10/2015 Euronet Furnizimi me materiale elektrike 402,170
10/08/2015 Osheee sha Rrjeti TM 20 kV në Paskuqan - Babrru Nr.2 1,959,227
25/11/2014 Costruzioni DONDI Punimet elektrike në projektin "Projekti i Përmirësimit të Sistemit të Kanalizimeve të Tiranës së Madhe" 3,166,537
31/07/2013 HydroEnergy shpk Tirane Albania Lidhja elektrike nga Murdhari 1 & 2 nga shtëpitë e energjisë në rrjetin publik elektrik. 215,000.00
25/07/2013 OST,Operatori i Sistemit te Transmetimit Rindërtimi i linjës 110 kV Tiranë 1 - Fushë Krujë. 190,960.00
07/09/2013 OST, Operatori I Sistemit te Transmetimit Rindërtimi i linjës 110kV Elbasan 1 - IBA 340,898.00
02/05/2013 Costruzioni DONDI Punë Elektrike-Instalimi në SEWERAGE COLLECTION SYSTEM AND WASTE WATER TREATMENT PLANT" Velipoja 418,686
02/03/2013 MANE TCI Kryen punët e montimit elektrik në objektin Ambasadori 3 dhe riparimin e defekteve brenda periudhës së garancisë. 664,000
18/02/2013 OST sha Blerjet e paisjeve, kontrollin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të nënstacioneve primare. 273,352
12/10/2012 Hydro Power Plant Belaj Kukes Ndërtimi i linjës së transmisionit 110 Kv Qarkullim i dyfishtë me distancë 10.1 Km Nga hidrocentrali Belaj / Kukës - Nënstacioni Kukës 242,850
20/05/2011 SGA, Llapaj Hydro power Plant Ndërtimi i linjës së transmisionit 110 Kv me distancën 26.6 Km Nga hidrocentrali LLAPAJ - Nënstacioni Kukës 514,285
04/10/2011 OST sha Blerjen e makinerive, e kompletuar me teknologji për testimin, lokalizimin dhe përcaktimin e deflateve të linjave kabllore të tensionit të lartë deri në 110 kv 717,428
25/03/2011 KONCAR Punët Civile, Instalimi dhe Ngritja, duke përfshirë Furnizimin me Materiale dhe Pajisje të Nevojshme për rehabilitimin e Nënstacionit Fierza, Koman dhe Vau Dejes 1,179,220
13/12/2010 AKSHI RINDËRTIMI I ZONAVE NAIS (ish ndërtesa INIMA) për krijimin e "Datacenter" Përqendrimi QENDRA E SHËRBIMEVE TË QEVERISË SË SHQIPËRISË 1,733,675
20/10/2010 CEZ - OSSH Furnizimi i materialeve elektrike për Big Repairing 1,454,027
17/08/2010 MANETCI Furnizimi i materialeve elektrike dhe i projektit për Rolling Hills Villas 354,963
16/08/2010 CEZ – OSSH Zbatimi i rrjetit 20 Kv në qytetin e Fierit 442,935
10/06/2010 Plus 4-mobile Albania Furnizimi dhe instalimi i paneleve elektrike, M.V & L.V linjave elektrike për Plus-Mobile 578,575
03/05/2010 Plus 4-mobile Albania Furnizimi dhe montimi i Kullës 48 m për telekomunikacionin GMS Mobile Company Plus. Punë civile, ngritjen e kullës 2,462,547
01/05/2010 MANETCI Furnizimi dhe zbatimi i punës elektrike të tensionit të ulët për Mane TCI Company 282,513
16/12/2009 Cez – OSSH Investimi 2009 262,919
24/11/2009 Cez – OSSH Blerje e vajit Insulating Trafo 225,842
21/11/2009 Cez – OSSH Furnizimi i materialeve emergjente për të gjithë qarkun e Shpërndarjes 356,770
13/04/2009 Cez – OSSH Spitali Hygeia-Tirana Furnizimi dhe instalimi 20 KV-ushqyes nga nën / stat. -Kashar me pajisjen e re elektrike në Kutinë Elektrike 20 kv në Spitalin Terciar 352,500
25/03/2009 Top-Media & Digitalb Albania Furnizimi dhe instalimi i zbatimit të Kullës 40 m dhe Furnizimi i të gjithë shpërndarjes së rrjeteve të tensionit të ulët, IT, Sistemit të Alarmit, Zjarrfikjes së Stacionit të Transmisionit Yzberisht / Kashar Hill 220,051
17/02/2009 OSSH Ndërtimi i një rrjeti të ri të ushqyesve 20 kV, F14 'F15 dhe F16 në zonën Kashar Yzberisht dhe Misto Mame 1,545,319
12/01/2009 OSSH Digitalb-Albania Furnizimi dhe instalimi 20KV-Gjetës Furnizimi Projekti i implementimit të gjithë shpërndarjes së rrjetit të tensionit të ulët, IT, Sistemit të Alarmit, Mbrojtjes nga Zjarri i Zyrave dhe Dhomave të Transmisionit 766,063
03/09/2008 Distribution Directory of Tirana District Blerja e materialeve ABC 419,357
19/08/2008 Distribution Directory of Elbasan District Furnizimi dhe instalimi Rrjeti i shpërndarjes 20 KV-Finder F-B5 (kabllot 20 kV, rrjeti i ri elektrik i tensionit të ulët) S / St Elbasan. 208,933
20/05/2008 Distribution Directory of Tirana District Furnizimi dhe instalimi 20 KV Shpërndarja 5 (Kabllot 20 kv, Kutia e re elektrike Kutia e tensionit të ulët me Përçuesit e izoluar ABC) BATHORE- TIRANE 670,955
08/04/2008 Euromax Distribution Center_4 Furnizimi dhe instalimi 20KV-Fider From Sub / Stat. Kashar me pajisjen e re elektrike në kutinë elektrike 20 kV në EDC teritorike dhe implementimin e zbatimit të projektit të shpërndarjes së të gjithë rrjeteve të tensionit të ulët, IT, Sistemit të Alarmit, Zjarrfikjes së EQD-së 273,264
01/08/2006 National Traffic Air agency ANTA Furnizimi dhe instalimi i linjës 20 Kv nga Nënstacioni 110/20 Kv KASHAR në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës me pajisje të pavarura 784,334