Pikat Kryesore

Pikat Kryesore

– Aftësi të mira inxhinierike.
– Procesi i Punës së Ekipit.
– Realizimi i cilësisë dhe sigurisë së projekteve.

ALBESOL:

 • Ofron zgjidhje fleksibile sipas nevojave të klientit.
 • Jep dhe monitoron cilësinë e materialeve të dhëna.
 • Beson në marrëdhënie afatgjata me klientët dhe partnerët.
 • Ndan eksperiencat e saj dhe mëson nga kontraktorët.
 • Kërkon zhvillimin e mjedisit dhe të qëndrueshëm në biznes.
 • Ofron zgjidhje për menaxhimin e energjisë.
 • Siguron kushtet e punës në përputhje me kërkesat e fundit

“ALBESOL” përbëhet nga 3 divizione:

1- Departamenti i Inxhinierisë dhe zbatimi i projektit
2- Fabrika e prodhimit dhe montimit.
3- Shpërndarja dhe shitja e materialeve elektrike dhe shërbimet e mirëmbajtjes.

Departamenti i Inxhinierisë dhe zbatimi i projektit përbëhen:

– Në projektet e Tensionit të Lartë që përmbajnë vepra në nënstacionin e mesëm primar, Linjës së  Tensionit të Lartë.
– Projekte të tensionit të mesëm që përmban Projektimi dhe zbatimi i punimeve në linjat nëntokësore dhe të sipërm të rrjetit prej 20 KV, 10 KV, 6 KV, rikonstruksioni i rrjetit të vjetër dhe kabina të transformimit elektrik, duke ndryshuar sistemin e rrjetit nga 10 KV ose 6 KV deri në 20 KV , etj.
– Në projektet e Departamentit të tensionit të ulët që përmban në projektimin dhe implementimin e punimeve në rrjetin 0.4 KV – linjat nëntokësore dhe mbi tokë, qendrat tregtare, fabrikat industriale, centrali për përpunimin e ujërave të ndotura të të dhënave, ndërtesat e larta, spitalet dhe objektet e prodhimit mjekësor, , Turistike Resorte etj. Ne jemi gjithashtu sistem integrues certifikuar nga Schneider Electric dhe BMS.

Prodhim dhe Asemblim:

– Si partner i licencuar nga Schneider Electric për tregun e Shqipërisë dhe Kosovës, kompania është e fokusuar në prodhim dhe ndërprerës të tensionit të mesëm paketat SM-6 pako 1, 2, & 3.

– Prodhimi ynë auditohet nga Schneider një herë në vit. Ne gjithashtu mund t’u ofrojmë klientëve edhe FAT (Factory Acceptance Test) nga një laborator i certifikuar i ndërtuar në objektin tonë.
– Duke qenë ndërtues i paneleve të autorizuar të kabinave elektrike Prisma P dhe G, ne kemi montuar panele të ndryshme duke filluar nga ndërtesa banimi, ashensorë, panele të integruara me PLC, të integruar me shoferët e shpejtësisë për fabrikat e minave, panelet e tensionit të ulët për matjen në internet ECT
– Shërbim pas shitjes për gjeneratorët SDMO-KOHLER si kompani zyrtare e autorizuar për tregun e Shqipërisë dhe Kosovës.

– Pas shitjes shërbimi për SOCOMEC UPS, ATS dhe kompania zyrtare e autorizuar për tregun e Shqipërisë.

Shpërndarja dhe shitja e materialeve elektrike dhe shërbimet e mirëmbajtjes:

Duke përfaqësuar shumë markave serioze dhe cilësore elektrike në Shqipëri, ne kemi qenë të suksesshëm edhe në shpërndarjen e materialeve elektrike.
Ndërmarrjet që Albesol përfaqësojnë në Shqipëri dhe tregun e Kosovës si:

 • Schneider Electric,
 • SDMO-Kohler Gjeneratorë,
 • Socomec UPS & ATS,
 • Philips Light,
 • RADE KONCAR Kabinete dhe Transformatore,
 • IDE Kabinete Metalike,
 • Vergokan Kabllo Trays,
 • Elprom – TRAFOS,
 • ECT,

janë duke na mbështetur jo vetëm për materiale të cilësisë së  larte por dhe zgjidhje inxhinierike në lidhje me projekte të ndryshme.
Në të njëjtën kohë Kompania po bën shërbime të mirëmbajtjes dhe pas shitjes bazuar në ekipin tonë të mirë inxhinierik dhe teknikë shumë të specializuar dhe të trajnuar. Albesol gjithashtu ka hyrë në biznesin e PV si shitës me shumicë të prodhimit BRUK-BET SOLAR për Shqipërinë dhe tregun e Kosovës.