Rreth nesh

Rreth nesh

Kompania Albesol është një kompani private që vepron në biznesin e energjisë dhe energjisë. Kompania u themelua në vitin 2006 si Zgjidhja e Energjisë dhe që nga viti 2014 vepron nën “Gjatë vitit të parë u fokusua në implementimin e projekteve në sektorin kryesor të energjisë si KESH – Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (Hidrocentralet) OST – Transmit ion Operator System , (Linjat e Transmetimit dhe Nënstacionet HV) OSHEE – Sistemi i Operatorit të Shpërndarjes. (Shpërndarja nën tokë dhe linjat ajrore, kabinat nën / stacion etj.) Po ashtu, kompania ka vepruar në projektimin dhe zbatimin e Projekteve Komerciale dhe Industriale.

Në vitin 2008 u bëmë panel të autorizuar nga Schneider Electric për panelet e tensionit të ulët deri në 3200 A dhe një nga shpërndarësit zyrtar për shitjen e të gjithë produktit Schneider në Shqipëri. Si për punën besnike të bërë gjatë viteve të kaluara, Albesol u bë edhe në 2017 Partner i Licencuar nga Schneider Electric në Prodhim dhe shitje të SM-6 Switch Medium Voltage Switches deri në 20 KV.

Në vitin 2012 u bëmë shërbime të shitjes dhe pas shitjes të autorizuar nga Kohler SDMO Gjeneratorë për tregun e shqipërisë – kosovës. Në 2018 kemi edhe Sales dhe pas shitjes servise autorizuar nga Socomec UPS, ATS, etj

Për të plotësuar nevojat e klientëve dhe të tregut, si dhe për të mbuluar një gamë më të gjerë të shërbimeve dhe zgjidhjeve gjithëpërfshirëse, kompania është rritur dhe është specializuar gradualisht në katër fushat e mëposhtme:

Komisionimi dhe Projektimi i Inxhinierisë
Montimi i testimit dhe komisionimit të kabinave elektrike të tensionit të ulët deri në 3200A
Prodhimi i tensionit të mesëm SM6 deri 20 KV Switch Gears, Shqipëri-Kosovë.
Shitjet dhe servisimi i autorizuar për shumë Brand Elektrik Evropian në Shqipëri-Kosovë.
Implementimi Instalimi i instalimeve elektrike në tension të ulët, tension të mesëm dhe tension të lartë.
Projektet në vendet në vend dhe jashtë saj.

Albesol është një markë e njohur lehtësisht – një simbol i cilësisë dhe një sinonim për kompetencë për konsumatorët vendas dhe të huaj.

Albesol është anëtar i Dhomës Franceze të Tregtisë dhe Industrisë dhe Dhomës së Tregtisë Shqiptare dhe të tjerëve.