Certifikata e Albesol- Prisma Balmako 2023

Detaje

Sistemi Modular AES

Sistemi modular AES bazohet në një koncept të moduleve standarde për ndërtimin e paneleve te energjisë elektrike . Përdorimi i […]

Detaje

ISO 9001

Ndertimi, projektimi, rikonstruksioni dhe mirembajtja e objekteve civile e industriale (rruge, ujesjellesa dhe kanalizime, ura e struktura betonarme, … etj), […]

Detaje

ISO 14001

Ndertimi, projektimi, rikonstruksioni dhe mirembajtja e objekteve civile e industriale (rruge, ujesjellesa dhe kanalizime, ura e struktura betonarme, … etj), […]

Detaje

ISO 18001

Ndertimi, projektimi, rikonstruksioni dhe mirembajtja e objekteve civile e industriale (rruge, ujesjellesa dhe kanalizime, ura e struktura betonarme, … etj), […]

Detaje

ISO 50001

Ndertimi, projektimi, rikonstruksioni dhe mirembajtja e objekteve civile e industriale (rruge, ujesjellesa dhe kanalizime, ura e struktura betonarme, … etj), […]

Detaje