PLUS Mobile Operator

PLUS Mobile Operator

Ky ishte një projekt kompleks dhe ne jemi krenar që ne kemi përfunduar me sukses këtë kontratë për Operatorin e katërt të Operatorit Mobile në Shqipëri.

Ne kemi instaluar dhe implementuar sisteme dhe zgjidhje të ndryshme duke filluar nga sistemet elektrike, (MV dhe LV) linjat ajrore, punimet civile, kullat e komunikimit, sistemet e ftohjes. Puna jonë u nda në dy pjesë: Njëra pjesë përfshinte të gjitha sistemet dhe zgjidhjet e integruara për Ndërtesat e Personelit dhe Administratës dhe pjesa tjetër përfshinte punën e plotë në vendet në të gjithë vendin (Shqipëri).