Rreth nesh

  1. Kompania Albesol është një kompani private që vepron në fushën e energjisë. Kompania u themelua në vitin 2006 si Energy Solution dhe që nga viti 2014 vepron nën “Gjatë vitit të parë u fokusua në implementimin e projekteve në sektorin kryesor të energjisë si KESH – Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (Hidrocentralet) OST – Transmit ion Operator System , (Linjat e Transmetimit dhe Nënstacionet HV) OSHEE – Sistemi i Operatorit të Shpërndarjes. (Shpërndarja nën tokë dhe linjat ajrore, kabinat nënstacionet etj.) Po ashtu, kompania ka vepruar në projektimin dhe zbatimin e Projekteve Komerciale dhe Industriale.